Hva er hovedforskjellen mellom okse- og bjørnemarkeder?

I finansverdenen brukes ordene «okse» og «bjørn» ofte for å beskrive økonomiske situasjoner. Disse uttrykkene definerer hvordan markedet presterer, det vil si om det begynner å stige eller falle i verdi.

Som investor er markedets retning en viktig faktor som påvirker forbruket ditt. Som et resultat er det viktig å forstå hvor godt denne markedsdynamikken kan påvirke investeringsmulighetene dine, spesielt i den svært ustabile kryptovalutaverdenen.

Navigere i Bull Market

Et oksemarked er tilstanden til en finanssektor der prisene går opp eller er i ferd med å stige. Uttrykket «bull market» er ofte brukt, men det refererer ikke bare til aksjemarkedet. Begrepet kan også referere til alle omsettelige eiendeler, for eksempel verdipapirer, eiendomsinvesteringer, Forex og varer.

I oversikten er et oksemarked en oppgang preget av betydelige prisøkninger over relativt kort tid. Bull-markeder oppstår vanligvis når det finansielle systemet er i oppgang eller allerede er kraftig. De oppstår vanligvis i forbindelse med en solid vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) og en nedgang i arbeidsløshet, og de oppstår ofte samtidig med en økning i bedriftens inntekter.

Under et oksemarked har investorinteressen en tendens til å stige også. Den generelle etterspørselen etter aksjer, så vel som den generelle tonen i bransjen, vil være optimistisk. Videre, under oksemarkeder, vil det være en generell økning i mengden av innledende offentlig tilbud.

Bli kjent med Bear Market

Et bjørnemarked oppstår når prisen på et marked går ned over lengre tid. Dette er ikke begrenset til kryptovaluta-verdenen, men også til etablerte markeder, slik tilfellet var med oksemarkedet. Det refererer vanligvis til en situasjon der investeringsprisene har falt 20 % eller mer fra de siste toppene på grunn av økende pessimisme og negativ investorsentiment.

Kryptovalutaer er mindre i markedsverdi og dermed mer dynamiske enn eksisterende markeder. Større og lengre varige virtuelle valutaer er utbredt, med prisfall på opptil 85 % ikke uvanlig.

Et bjørnemarked oppstår når spekulanter nå er mer anti-risiko enn pro-risiko, og det kan vare i måneder, år eller til og med tiår ettersom venturekapitalister avverger spekulative investeringer til fordel for tryggere valg.

Opprinnelsen til vilkårene

Opprinnelsen til navnene er fortsatt ukjent, selv om det har vært overbevisende uttalelser. Noen få tror at begrepene «bjørn» (for kritiske markeder) og «okse» (for gunstige markeder) stammer fra hvordan hvert dyr slår sine fiender. En okse vil skyve hornene sine gjennom luften, mens en bjørn vil banke ned.

Disse handlingene ble så billedlig sett knyttet til markedssvingninger. Det ville vært et oksemarked hvis prisen ble høyere. Det var et bjørnemarked hvis det skulle falle.

Andre siterer Shakespeares skuespill, for eksempel Macbeth, der den tragiske hovedpersonen sier at motstanderne hans har lenket ham til risiko, men «bjørneaktig må jeg kjempe mot kursen». I mellomtiden er oksen en voldsom dydig skapning i Much Ado About Nothing.

Prosedyrer å følge

Å vite hva et bullish eller bearish marked er betyr ikke at du vil lykkes 100 % av tiden. Som Bitcoin Up-handelsappen påpeker, «bærer handel betydelige økonomiske og emosjonelle risikoer.» Mye av dette refererer til vanskeligheten med å estimere når en markedstrend vil bytte fra bullish til bearish, eller omvendt. Selv erfarne investorer kan slite med dette noen ganger. Det er dobbelt sant for kryptomarkedet enn det er for aksjer og futures, fordi kryptovalutaer er så mye mer volatile.

I et oksemarked er det lurt å dra nytte av økende prisnivåer ved å kjøpe aksjer tidligere og selge dem når de har nådd toppen.Gjennom et oksemarked bør eventuelle feil være av mindre natur, da venturekapitalister spontant kan engasjere seg i mer kapitalvekst med større sannsynlighet for profitt.

Likevel, i et bjørnemarked er det potensielle tapet høyt fordi markedet faller kontinuerlig uten tegn til å stoppe. Som et resultat er det større sjanse for at en investor kan tape penger før prisen kommer seg tilbake. Følgelig er det også forsvarlig å investere i omsettelige verdipapirer, for hvem suksessen kun påvirkes marginalt av endringer i markedet.

Henholdsvis bjørne- og oksemarkeder har en betydelig innvirkning på en investerings aksjer, så det er viktig å være oppmerksom på markedsdynamikken før du faktisk bestemmer deg for om du skal investere.

Les mer:

Hvordan investere under inflasjon

Trendhandelsstrategier

Beste algoritmiske handelsplattformer

Hvordan investere i råvarer

Beste par å handle i Forex

10 måter å tjene penger med kryptovaluta

Hvordan investere i indeksfond med en regulert megler

Grunnleggende om Forex-analyse

Topp 5 tekniske indikatorer for lønnsom handel

Analyse av lysestakemønstre i handel

Støtte og motstandsanalyse

Hvorfor bør handelsmenn lese analyserapporter?


Posted

in